Інструментальні обстеження

Визначення фактичної міцності бетону
та параметрів армування конструкцій будівель

Випробування міцності бетону ультразвуковим методом неруйнівного контролю

Для визначення міцності бетону в залізобетонних конструкціях використовується ультразвуковий метод неруйнівного контролю згідно з ДСТУ Б.В.2.7-226:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності".

Ультразвуковий метод заснований на наявності кореляційного зв’язку між часом поширення ультразвукових коливань у бетоні та його міцністю на стиск. Ця залежність визначається за експериментально встановленими градуювальними залежностями для конкретного бетону та способу прозвучування.

Для реалізації метода використовується ультразвуковий прилад УК-14ПМ в комплекті з пристроєм для поверхневого прозвучування з УПП з базою прозвучування 120 мм. Межа абсолютної похибки вимірювання часу t цим приладом складає ±(0,01t +0,1) кмс.

Для оцінки міцності бетону в конструкціях виконувалась статистична обробка результатів вимірів у відповідності до ДСТУ Б В.2.7-224:2009 “Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності”. При цьому для кожного виду конструкцій розраховувались:

  • - середнє значення міцності бетону на стиск fcm;
  • - середньоквадратичне відхилення Sm;
  • - коефіцієнт варіації міцності бетону V.

Випробування міцності бетону методом пружного відскоку (молоток Шмідта)

Принцип дії пружинного молотка Шмідта при обстеженні бетонних і залізобетонних конструкцій полягає в наступному. Робочий орган, тобто „бойок” молотка з певною енергією завдає удару по „ударнику”, який у свою чергу завдає удару бетонній поверхні. При цьому виміряється довжина зворотного ходу „бойка”, що залежить від модуля деформації бетону.

При проведенні випробувань застосовується прилад виробництва фірми „Proceq” (Швейцарія)

Молоток Шмідта

Молоток Шмідта (Schmidt) швейцарської фірми Proceq

Ультразвуковий прилад УК-14ПМ

Інструментальні дослідження ультразвуковим методом (прилад УК-14ПМ)

Визначення параметрів фактичного армування конструкцій

Армування визначається шляхом використання магнітного методу, згідно з ДСТУ В.2.6-4-95 «Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури».

Магнітний прилад ИЗС-10Н

Визначення армування магнітним методом (прилад ИЗС-10Н)

Армування також визначається шляхом вимірюванням в місцях зруйнованого захисного шару бетону або у технологічних отворах.

Визначення діаметру арматури штангенциркулем

Визначення діаметру арматури штангенциркулем

Вимірювання виконуються штангенциркулем за ДСТУ ГОСТ 166:2009 з точністю до 0,05 мм.

При визначенні армування конструкцій вимірюються наступні параметри:

  • - захисний шар бетону;
  • - кількість арматурних стержнів;
  • - діаметр арматурних стержнів;
  • - розташування арматурних стержнів;
  • - клас арматури.

Замовити виїзд експерта:


  • +38 (068) 389 63 05
  • tobsplus@gmail.com

Наші спеціалісти визначать параметри армування та бетону Вашого об'єкту в стислі строки та за помірну оплату.